Batwa pigmeji – Ruanda

Prosečna visina pripadnika ovog plemena je manja od 150cm.

Muški posao uz lov su i ritualne aktivnosti, seča drveta, krčenje malenih parcela šume, sakupljanje meda, izrada muzičkih instrumenata i obrana od napada opasnih životinja. Za uvođenje u svet odraslih mladi dečaci prolaze obrede inicijacije tokom kog će se morati susresti sa duhovima šume.

Shodno visokom stepenu siromaštva, tokom prošlog veka, etiketirani su kao loš narod sklon krađama. Stanovništvo okolnih sela je odlučilo da ih uposli kako bi se procenat krađa sveo na minimum. Danas pripadnici ovog plemena, čuvaju njive i lokalna gazdinstva. Za uzvrat dobijaju hranu i nešto novca.

Read Previous

Rudnik soli – Etiopija, Afar regija

Read Next

Osnovna škola – Buhoma, Uganda